CD&V Wetteren blijft achter de goedgekeurde plannen voor de Zuidlaan staan

De werken aan de Zuidlaan – Acaciastraat, een gezamenlijk initiatief van wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin, Infrabel en de gemeente Wetteren zijn sedert enkele weken van start gegaan.

De einddatum van deze omvangrijke werken is voorzien voor eind 2023.

Vanzelfsprekend zullen deze werken aan één van de belangrijkste toegangswegen van de gemeente de nodige verkeersproblemen en hinder met zich meebrengen, maar schepen van openbare werken Katrien Claus heeft er alles aan gedaan om de overlast zo minimaal mogelijk te houden. Zo werd fel aangedrongen bij het Agentschap Wegen en Verkeer om de verhoogde middenbermen te verwijderen zodat de vrijgekomen plaats zou kunnen gebruikt worden voor opslag van materiaal. Op die manier kon de gemeente vermijden dat er reeds van bij de aanvang van de voorbereidende werkzaamheden, die nu aan de gang zijn, slechts verkeer in één richting zou mogelijk zijn.

De Zuidlaan moet in de toekomst, nog meer dan nu, een echte toegangspoort naar Wetteren worden, over de volledige lengte afgeboord met bomen.

Wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer heeft van in het begin de creatie van een vlotte en vooral veilige doorgang vooropgesteld, een principe waarin CD&V Wetteren zich volledig kon vinden. Om die reden wordt de nieuwe Zuidlaan aangelegd met een ononderbroken groene middenberm, waardoor alle linksafslaande bewegingen (die een oversteek van de rijweg impliceren), uitgesloten worden. Principe dat trouwens ook al met succes werd toegepast in de Koningin Astridlaan. Het impliceert evenwel dat er infrastructuur (ronde punten en terugkeerlussen) dient voorzien te worden die een terugkeer mogelijk maakt zonder oversteken van de rijweg.

Ter hoogte van BonApp wordt zo een keerlus met voorsortering voor gemotoriseerd verkeer gecreëerd in combinatie met verhoogde fietspaden.

En om voldoende plaats voor deze keerlus te creëren zullen er, jammer genoeg, 33 van de – op dit moment – meer dan 300 aangeplante bomen, dienen te verdwijnen. De bewering als zouden er voldoende evenwaardige alternatieven zijn om de bomenkap te vermijden zijn niet gefundeerd.

De ingreep op zich is uiteraard te betreuren, maar als dit gebeurt met de bedoeling om de verkeersveiligheid te bevorderen, dan vindt CD&V Wetteren dit absoluut verantwoordbaar. Bovendien zullen er 90 nieuwe  bomen aangeplant worden op het traject tussen de Massemsesteenweg en de Ijzeren Brug, waardoor de Zuidlaan, over zijn volledige traject, een groene toegangspoort wordt naar het centrum van de gemeente.

De werken kregen een gunstig advies van Natuur en Bos, werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 maart 2022 (17 stemmen voor, 8 onthoudingen, 0 tegenstemmen) en de omgevingsvergunning werd goedgekeurd en ondertekend door NVA-minister Zuhal Demir.