Albert De Geyter

CD&V Wetteren wil werk maken van plannen wijk Stuyvenberg

Het gemeentelijk meerjarenplan stelt tegen eind 2025 een grondige buurtrenovatie en opwaardering voorop van de Dr. De Bruyckerstraat, Sportstraat, Verbindingsstraat, Eigendakstraat, Collegiebaan en Eeminckstraat, in Wetteren ook gekend als de Stuyvenbergwijk.

CD&V Wetteren wil vol gaan voor de opwaardering van de Stuyvenberg-wijk en richtte binnen de partij een werkgroep op die er moet op toezien dat er vooruitgang wordt geboekt inzake aansluiting op de riolering, vernieuwing van het wegdek, vergroening van het straatbeeld, mobiliteit en woonkwaliteit.
“Daarbij is het essentieel dat de inwoners van de wijk worden betrokken en geraadpleegd”, aldus Albert De Geyter, gemeenteraadslid en voorzitter van de werkgroep. “Vandaar dat ik dit voor onze partij uiterst belangrijke dossier op de gemeenteraad van november als vraag agendeerde. Op 17 december wordt er bovendien een commissievergadering gepland waarop alle raadsleden zullen uitgenodigd worden.”
De werkgroep benadrukt het belang om via een participatietraject met de wijkbewoners in gesprek te gaan, wat uiteindelijk moet resulteren in een gemeentelijk masterplan Stuyvenberg.
“Wij beseffen dat niet alle punten van het meerjarenplan ineens kunnen gerealiseerd worden, maar onze werkgroep vindt het wel evident dat er strategisch zichtbare en tastbare stappen gezet worden vóór het einde van deze legislatuur. Het is ook logisch dat datgene waar de mensen echt van wakker liggen eerst wordt aangepakt.”
CD&V Wetteren wil zijn volle gewicht zetten achter de aanpak voor Stuyvenberg. Het moet een bloeiende wijk zijn en blijven voor jong en oud met voldoende open groene ruimte gekoppeld aan voldoende parkeermogelijkheid voor de wijkbewoners. Kortom, een buurt waarin het aangenaam wonen en vertoeven is!

Albert De Geyter

CD&V Wetteren – 2015-2021