Fietsstraat

Een fiets-as in het centrum: CD&V-partijbestuur is pro

De nieuwe fietsers- en voetgangersbrug heeft het fietsverkeer in ons centrum een nieuw elan gegeven: honderden fietsers, vooral schoolgaande jongeren, maken er dagelijks gebruik van.

Een minpunt blijft vooralsnog het uitblijven van een vlotte fietsverbinding vanaf de markt richting station.

CD&V heeft in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een belangrijk beleidspunt gemaakt van fietsverkeer en fietsinfrastructuur onder het motto “Koning Fiets”. CD&V Wetteren sluit zich hier graag bij aan en zet zich daarom voor de volle honderd procent achter de intentie van het bestuur om een aantal centrumstraten in te richten als fietsstraat.

Voor wie nog nog niet vertrouwd is met het begrip “fietsstraat”: fietsstraten worden zo ingericht dat ze als het ware één groot fietspad zijn. Gemotoriseerd verkeer blijft weliswaar toegelaten, maar de autobestuurder is er “te gast”, mag maximum 30 km/uur rijden (dat is nu overigens al het geval in onze centrumstraten) en mag een fietser niet inhalen.

Wetteren heeft momenteel één fietsstraat met de Victor Van Sandelaan. Binnenkort wordt daar de Tragelweg aan toegevoegd.

De centrum-fietsas zou een lus maken (Markt – Kerkstraat – Schoolstraat – Kouterstraat – Jan Broeckaertlaan – Stationsstraat – Flor. Leirensstraat – Markt), waarbij de bestaande enkele richtingen behouden blijven, ook voor de fietsers. Er zal bij de realisatie wel een afdoende oplossing moeten gevonden worden voor een aantal punten waar fietsers in conflict kunnen komen met autoverkeer.

De inrichting van volwaardige centrum-fietsstraten is volgens CD&V Wetteren een maatregel die nog meer mensen zal bewegen om de fiets te nemen voor kleine verplaatsingen. Dit is niet enkel goed voor de gezondheid, maar ook voor de luchtkwaliteit en voor de leefbaarheid van ons centrum.

CD&V Wetteren is ervan overtuigd dat verplaatsingen in de toekomst absoluut efficiënter en duurzamer zullen moeten gebeuren.

Dit kan gerealiseerd worden door de mobiliteitsbehoefte te beperken, door telkens opnieuw te kiezen voor het meest geschikte vervoersmiddel en door ons op een zo efficiënt mogelijke manier te verplaatsen.

 

Vorige berichten