Informatietechnologie

Sociaal Huis biedt basiscursus informatietechnologie aan

Rotary Wetteren schonk in de eerste lockdown bruikleen-laptops voor kwetsbare gezinnen aan het Sociaal Huis.

We proberen via dit aanbod de digitale kloof op te vangen zodat kinderen in staat zijn om verder de lessen te volgen en of schooltaken te maken.

Gezinnen die een laptop in bruikleen ter beschikking krijgen, kunnen zich inschrijven schrijven voor een basiscursus informatietechnologie van “Leerpunt”.

Dit is geen verplichting, maar wordt niettemin warm aanbevolen. Gezinnen die geen laptop in bruikleen kregen , maar eveneens tot de doelgroep behoren en nood hebben aan een cursus ICT kunnen ook vanuit de betrokken actoren (scholen, Sociaal Huis, Huis van het Kind,…) worden toegeleid naar “Leerpunt” om de lessen te volgen.

CD&V Wetteren – 2015