Oppositie ligt niet wakker van meerjarenplan

Het college van burgemeester en schepenen is momenteel bezig met de voorbereiding en de uitwerking van het meerjarenplan.
In dit plan wordt het gemeentelijk beleid voor de volgende 6 jaar uitgetekend.

Zoals reeds werd gemeld via verschillende kanalen, wordt dit plan op woensdag 6 november aan de bevolking voorgelegd en toegelicht, en zal er volop gelegenheid zijn om eigen ideeën en wensen naar voor te schuiven.

Vorige donderdag kregen de gemeenteraadsleden als eersten de gelegenheid om hun inbreng te doen. Jammer genoeg moesten onze CD&V-raadsleden vaststellen dat de oppositie vooral uitblonk in afwezigheid: Vlaams Belang en N-VA werden elk vertegenwoordigd door 1 raadslid, Open VLD door 2. Er gingen dus slechts 4 van de 14 raadsleden van de minderheidsfracties in op de uitnodiging!

Blijkbaar beperkt de functie van gemeenteraadslid zich voor heel wat oppositieleden tot het uiten van kritiek, maar is van enige constructieve inbreng weinig sprake. Bedroevend! En een gemiste kans!

CD&V Wetteren wil zijn waardering uitdrukken voor de 4 raadsleden van de oppositie die wel de moeite en de tijd namen om aanwezig te zijn en actief deel te nemen aan de rondetafelgesprekken. Dat noemen wij constructieve oppositie!

Vorige berichten