Pastorij-overbeke

Pastorij Overbeke krijgt nieuwe functie

Het gemeentebestuur van Wetteren wil al enige tijd een bijkomende noodwoning realiseren in onze gemeente. Dit zijn woningen waar personen of gezinnen tijdelijk terecht kunnen als ze niet meer naar hun echte thuis kunnen. Denk maar aan een brand, overstroming, interfamiliaal geweld…

Eind december 2018 besliste het toenmalige College van Burgemeester en Schepenen een subsidie aan te vragen voor het renoveren van een woning, bij de Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie. Deze woning zou dan ingezet worden als noodwoning.

De pastorij van Overbeke is eigendom van de gemeente en staat al geruime tijd leeg. Daarom vonden we het opportuun de aanvraag voor deze woning te doen. Er wordt wel een engagement verwacht van de gemeente om de woning voor minstens 12 jaar ter beschikking te stellen aan het OCMW.

Ondertussen is de subsidie van 60.000 euro reeds geruime tijd verworven en worden de volgende stappen gezet. Nu vrijdag (5 maart) staat het bestek voor de renovatie ter goedkeuring op het Vast Bureau. Dan volgt, na de marktbevraging, de aanbesteding. De renovatiewerken moeten beëindigd zijn einde 2021.

Deze woning zal ruim plaats kunnen bieden aan een groot gezin dat in nood is.

CD&V Wetteren – 2015