Voorstelling_schelpenbuffer

Speelsite Diepenbroek wordt concreet!

Begin juli 2018 werden aan de bewoners van de Diepenbroekwijk de plannen  voorgesteld voor de realisatie van een avontuurlijke speeltuin. Het enthousiasme was bijzonder groot. 

Er bleef echter één probleem dat absoluut nog moest opgelost worden: na elke forse regenbui stond het terrein blank. Gezien die regelmatige wateroverlast leek het wenselijk om het terrein eerst te draineren alvorens over te gaan tot de effectieve realisatie van het project. Overleg met de deskundigen van Aquafin resulteerde in de vaststelling dat het absoluut niet aangewezen was om het water af te voeren in de richting van de de wijk. Dit zou immers tot wateroverlast leiden ter hoogte van bufferbekken in de Diepenbroekstraat.

Een structurele oplossing voor dit nijpende afwateringsprobleem kon niet onmiddellijk gevonden worden en de buurt begon ervoor te vrezen dat de plannen onder het stof zouden belanden. Maar de gemeente bleef aandringen en Aquafin, onze partner bij alles wat te maken heeft met water, bleef verder zoeken naar een oplossing.

Enkele weken terug kwam Aquafin met een veelbelovend voorstel: een natuurlijke oplossing voor zowel wateroverlast als droogte onder de vorm van een “rainshell”.
Een “rainshell” is een ondergronds bekken dat gevuld wordt met schelpengranulaat. De rainshell vangt het regenwater op, buffert en zuivert het en kan het laten infiltreren in de diepere grondlagen. De rainshell in Diepenbroek zal bovendien via twee handpompen kunnen gebruikt worden voor de besproeiing van de volkstuintjes en de private tuinen.

Aangezien het hier gaat om een pilootproject voor Vlaanderen zal Aquafin de financiering volledig ten laste nemen. Na de onderzoeksfase zal de gemeente het project kostenloos overnemen. Onderhoudskosten zijn er niet aan verbonden. Dankzij het proefproject met de rainshell schijnt er plots licht aan het einde van de tunnel.

Hoewel de buurt reeds jaren kan beschikken over een prachtig omheind sportterrein en de volledige afsluiting van het speelterrein vorige winter helemaal vernieuwd werd, kan er nu eindelijk ook werk gemaakt worden van de verdere realisatie van de speelsite. Na de aanleg van de rainshell zal een bomenaanplant volgen en uiteindelijk, in de lente, zal de de langverwachte avontuurlijke speeltuin aangelegd worden. Die zal, als toemaatje, bovendien voorzien worden van speelwater.

Voorstelling_schelpenbuffer

CD&V Wetteren – 2015