Villa Omaar

Villa Omaar krijgt Vlaamse erkenning

Benjamin Dalle, Vlaams CD&V-minister van Jeugd en Media, ondersteunt 15 experimentele jeugdprojecten, met een extra investering van 650.000 EUR. Eén van de uitgekozen projecten is Villa Omaar vzw uit Wetteren dat 44.000 EUR krijgt toegewezen.

De gekozen experimentele projecten zijn vernieuwend voor ons jeugdwerk.“, aldus Dalle. “Met deze extra investering in projectsubsidies willen we vernieuwende projecten een stimulans geven.”

“De projecten vertrekken vanuit de leefwereld van de jongeren en kleuren buiten de lijntjes, maar de context waarin jongeren opgroeien vraagt nu eenmaal om creativiteit. Ik ben blij dat we hier als Vlaamse Regering ondersteuning kunnen bieden.”

Villa Omaar vzw uit Wetteren, dat een subsidie krijgt toegewezen van 44.000 EUR is een groeiplek voor psychisch kwetsbare jongeren tussen 15 en 23 jaar, die nood hebben aan een tijdelijk aanbod of begeleiding. Er wordt vertrokken van een hartelijke en huiselijke sfeer. Er kan gedurende een paar weken in kleine groep een traject doorlopen worden aan de hand van diverse creatieve ateliers, workshops en gesprekken, afgestemd op de vraag van de betrokken jongeren.

Vorige berichten