Waar komt de nieuwe Scheldebrug?

De huidige Scheldebrug is aan vervanging toe. Ze is niet meer van de jongste en is niet hoog genoeg om de nieuwste containerschepen door te laten. Dit biedt de ideale gelegenheid om na te denken over de locatie van een nieuwe Scheldebrug. Moet deze bij de huidige locatie blijven of is er elders een betere plek?

Om een antwoord te vinden, werken de gemeente, de provincie, de Vlaamse Waterweg nv, Infrabel en het Agentschap Wegen en Verkeer samen. Zo wordt gezocht naar de beste “Noord-Zuid-verbinding”. Letterlijk een verbinding vanaf de Zuidlaan, over de spoorweg, naar de Noordlaan, over de Schelde, naar de andere oever.

Er wordt al tientallen jaren over gesproken, maar eindelijk komt er schot in de zaak. De spade zal morgen nog niet in de grond zitten. Maar we willen wel een duidelijk voorkeurscenario maken waarbij een nieuwe Scheldebrug, spoorwegbrug en weginfrastructuur plaats krijgen.

Verschillende scenario’s worden getest, getoetst en aan het kritische oog van de Wetteraar onderworpen. “Onze inwoners spelen een onmiskenbare rol in dit dossier”, zegt ook burgemeester Albert De Geyter. Op klankbordgroepen, dialoogmomenten, infomomenten, digitale bevragingen… gaven experts, maar ook de gewone Wetteraar, hun mening. Met de werkpunten, opmerkingen en positieve punten gaat het studiebureau steeds verder aan de slag.

Inmiddels ligt de voorkeurslocatie voor de spoorwegbrug tussen Overbeke en Kwatrecht vast (A op de kaart), en wordt ze verder uitgewerkt. Voor de Scheldebrug worden nog twee grote pistes bewandeld: een “Centrumscenario” 1 (in de buurt de huidige Scheldebrug) en een “Buitenscenario” 4 (die de Voordestraat op Overschelde volgt om dan de Schelde over te steken en te landen op de Noordlaan). Verdere uitwerkingen en beslissingen volgen dit en volgend jaar.

Kon jij er niet bij zijn op deze infomomenten? Dan vind je de nodige info op deze site.
Een korte toelichting (22min) over de voorkeurscenario’s van 12 oktober bekijk je via deze video.