Oppositie maakt misbruik van medische overmacht om gemeenteraad stil te leggen!

Op de gemeenteraad van 26 maart 2019 kon schepen Katrien Claus onmogelijk aanwezig zijn door een onverwachte medische ingreep, waarop de oppositie, onmiddellijk na de opening van de vergadering, besliste om voltallig de raadszaal te verlaten, waardoor er onvoldoende raadsleden overbleven om rechtsgeldig te beraadslagen en te stemmen.
CD&V Wetteren neemt hiervan akte, maar kan absoluut geen begrip opbrengen voor dit initiatief. Medische overmacht wordt aangewend om een (duur) politiek spel te spelen waarin er geen winnaars zijn, enkel verliezers. En de grootste verliezer is… de Wetteraar.
Als dit een voorbeeld moet zijn van de constructieve en inhoudelijke oppositie die Open VLD, N-VA en Vlaams Belang beloofd hebben bij het begin van de legislatuur, dan mogen we daar terecht vragen bij stellen.

De oppositie heeft uiteraard het recht en de plicht om de meerderheid het vuur aan de schenen te leggen. Dat maakt deel uit van het politieke spel. Alleen wordt het spel in dit geval niet fair gespeeld omdat er gebruik/misbruik wordt gemaakt van overmacht. Dit gaat in tegen het rechtvaardigheidsgevoel omdat er geen enkele mogelijkheid bestaat om zich daartegen te wapenen. Dat is zoals een voetbalploeg die op een diefje gaat winnen bij een concurrent. Daar kunnen enkel de supporters van de overwinnaar om juichen.
De houding van de oppositie bemoeilijkt met deze actie de democratische besluitvorming. De afwezigheid van één raadslid betekent immers niet dat de coalitie niet langer een meerderheid heeft binnen Wetteren.

Wat heeft de oppositie hiermee bereikt? Zij heeft een statement kunnen maken. En hun actie heeft de krant gehaald. Dat is juist. Maar dat is niet de manier waarop CD&V aan politiek doet of in het nieuws wenst te komen.

En wat is het concrete resultaat? Geen! De actie van de oppositie heeft er enkel voor gezorgd dat de banden tussen de meerderheidspartijen verder aangehaald worden en dat de gemeenteraad, conform artikel 26 van het gemeentedecreet, opnieuw bijeengeroepen wordt om dezelfde punten te bespreken. Dat zal gebeuren op woensdag 3 april 2019