Provinciale subsidies voor Oogststoet

De Provincie Oost-Vlaanderen wil de organisatie en de promotie van toeristische evenementen van bovenregionaal belang ondersteunen. In 2023 krijgen 18 toeristische evenementen subsidies van de Provincie voor een totaalbedrag van 84 000 EUR.

“Evenementen brengen levendigheid en vertier, zorgen voor cohesie en zijn ware publiekstrekkers. Ze hebben daardoor niet alleen een impact op de economische ontwikkeling van de regio, maar hebben ook sociaal-maatschappelijke effecten.” zegt gedeputeerde voor toerisme Leentje Grillaert.

De goedgekeurde projecten zijn publieksgericht, versterken de identiteit en aantrekkingskracht van de gemeente, toeristische regio of provincie en hebben een bovenregionale toeristische impact. Daar hoort zonder twijfel de Oogststoet in Kortenbos-Massemen bij. De provincie voorziet €2500 ter ondersteuning van dit Wetterse erfgoed.

Ook de Tuindagen in Beervelde, Houtem Jaarmarkt, STROOM-festival in de Scheldevallei en 14 andere evenementen kunnen op steun rekenen.