Cordonnier

Site Cordonnier: een aangepaste visie

De gemeente Wetteren kocht de oude kousenfabriek Cordonnier reeds in 2008. Aanvankelijk waren er plannen om er een deel van de academies, een feestzaal en een bedrijvencentrum voor de creatieve industrie in onder te brengen. In het oorspronkelijke masterplan zou, in afwachting van de bouw van een nieuw complex voor één gezamenlijke Kunstacademie, de Academie voor Beeldende Kunsten een tijdelijk onderdak krijgen in Cordonnier. Deze piste wordt nu verlaten.
De afdeling Beeldende Kunsten zal permanent verhuizen naar het oude fabrieksgebouw, terwijl de afdeling Muziek & Woord haar intrek zal nemen in de lokalen die door de tekenacademie worden verlaten. Uiteraard worden deze lokalen wel eerst gerenoveerd en energiezuinig gemaakt. De gemeente kan hiervoor rekenen op een subsidie van € 261.000. De aangepaste plannen betekenen een aanzienlijke besparing voor de gemeente, vermits de kost van een totaal nieuw te bouwen complex wegvalt.
Daarnaast wordt ook de mogelijkheid bekeken om een jeugdhuis en een repetitieruimte voor muziekgroepen te voorzien in het gebouw. Aan het architectenbureau werd gevraagd om rekening te houden met een performante akoestiek en een optimale afwikkeling van de bezoekers van het jeugdhuis.
Tenslotte komt er op de site ook extra parkeergelegenheid en wordt de bouw van woongelegenheden overwogen. Dit alles uiteraard in samenspraak met de adviesraden, de jongeren en de buurtbewoners. 

Vorige berichten

25/8: Gezinsdag CD&V Wetteren

CD&V Wetteren nodigt U en Uw familie vriendelijk uit op hun eerste ZOMERFEEST   op ...
Lees verder

Bewakingscamera’s tegen sluikstort

We ergeren ons allemaal aan zwerfvuil en sluikstorten in onze straten, pleinen, bermen… CD&V Wetteren ...
Lees verder

Een fiets-as in het centrum: CD&V-partijbestuur is pro

De nieuwe fietsers- en voetgangersbrug heeft het fietsverkeer in ons centrum een nieuw elan gegeven: ...
Lees verder