Onze nieuwe bestuursploeg gaat aan de slag

Op vrijdag 21 december werd Alain Pardaen benoemd tot burgemeester door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). Donderdag 27/12 legde Alain de eed af als burgemeester bij waarnemend gouverneur Didier De Tollenaere en op op woensdag 16 januari kwamen onze onze andere 8 verkozenen aan de beurt tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad. Zij legden de eed af als gemeenteraadslid, als schepen of als lid van het nieuw opgerichte Bijzonder Comité Sociale Dienst.
Succes Alain, Lieve, Katrien, Leentje, Karel, Albert, Bram, Eline en Tony!

Previous
Next