Verkiezingen 14 oktober

De stembusgang van 14 oktober ligt alweer een tijdje achter de rug. Van een onverdeeld succes kunnen we niet spreken.
De kiezer heeft echter beslist, de zetels zijn verdeeld. En CD&V maakt opnieuw deel uit van de meerderheid.
De voorbije zes jaar werd er heel wat gerealiseerd, Wetteren kreeg een nieuw uitzicht, een nieuwe uitstraling en een nieuw elan. Een aantal mensen die hieraan meewerkten, met name Piet Van de Gracht (20 jaar raadslid), Hilde De Graeve, Myriam Verhoeven en Karel Goossens nemen, moeten, om uiteenlopende redenen, afscheid nemen van de CD&V-fractie. CD&V wenst Piet, Hilde, Karel en Myriam uitdrukkelijk te bedanken voor de jarenlange inzet binnen gemeenteraad en OCMW. Wij rekenen erop dat zij hun ervaring verder zullen ten dienste stellen van de partij.
Toch blijven wij overtuigd van het feit dat wij met een sterk team van gemotiveeerde mensen naar de kiezer zijn gestapt. Alle kandidaten bleken, elk op hun terrein, een absolute meerwaarde te zijn voor de partij.

Het werk is niet af. De nieuwe uitdagingen die zich aandienen, kan u teruginden in de beleidsnota die verder in deze nieuwsflash aan bod komt.
In elk geval is het zo dat er duidelijke prioriteiten zullen moeten gesteld worden en dat er creatief en inventief zal moeten omgesprongen worden met de de beperkte middelen.

Toch hebben wij er alle vertrouwen in dat CD&V de kiezer in 2024 opnieuw zal kunnen overtuigen met een schitterend palmares! Logisch toch!