Wegenis- & rioleringwerken in wijk Stuyvenberg

De straten van de dichtstbevolkte wijk van Wetteren zijn aan vernieuwing toe. De werken starten op 8 augustus en maken deel uit van een project met acties om de woonkwaliteit te verbeteren, meer groen te voorzien en het buurtgevoel te versterken.

In de Dr. De Bruyckerstraat, Collegie-baan, Eeminckstraat, Verbindingstraat, Eigendakstraat en Sportstraat zal het afvalwater en regenwater in een gescheiden rioleringsstelsel komen, terwijl het regenwater zoveel mogelijk ter plaatse kan infiltreren. Enkele straten worden ingericht als woonerf met meer ruimte voor kinderen om te spelen en waar volwassenen elkaar kunnen ontmoeten. Zo wordt de wijk Stuyvenberg aangenamer om te wonen voor vele 100den Wetteraars!

Op een bewonersvergadering werd toelichting gegeven bij de plannen en hun fasering. Het einde van de werken is voorzien in het voorjaar van 2025.