Bundelen van krachten

Samen willen we er voor gaan! Cd&v, Één Wetteren, Open Vld en onafhankelijken verbinden zich in samenvoorwetteren om te werken aan een gemeente waar we fier op zijn!

We willen tonen dat politiek wel werkt, samenwerkt! Daarom willen we eenheid tonen. Vandaag zelfs meer dan ooit, want in 2024 staan we voor ingrijpende keuzes over hoe Wetteren er zal gaan uitzien: een samenleving gericht op het eigenbelang of een hechte, warme gemeenschap waarin iedereen mee is.
Cd&v Wetteren kiest voor het laatste en zet daarom met vol engagement in op een bundeling van de democratische krachten. Drie partijen met een diverse achtergrond, maar net die diversiteit, gekoppeld aan de nodige ervaring op vlak van besturen en de sterke wilskracht tot verbetering, moet onze troefkaart zijn. 

We willen bouwen aan een krachtdadige deelname aan het gemeentebeleid en ook inzetten op vernieuwing in het politieke landschap door nieuwe gezichten en onafhankelijken een kans te geven. Samenvoorwetteren is een nieuw project, een nieuwe lijst met een gemeenschappelijke visie en programma. Na de verkiezingen van 2024 vormen we een gezamenlijke fractie in de nieuwe gemeenteraad. Kopman en lijstrekker wordt burgemeester Albert De Geyter.

Net als de andere partijen behouden wij onze eigen cd&v-werking met als doel het verstevigen en verruimen van het draagvlak en de samenhang van onze partij.

Voor meer info: surf naar www.samenvoorwetteren.be

Luc De Vreese – voorzitter cd&v Wetteren
Albert De Geyter – burgemeester