Veiligere as Scheldedreef-Scheldekaai-Aard

De procedure is opgestart om de as Scheldedreef-Scheldekaai-Aard her aan te leggen. Zo wil het gemeentebestuur de omgeving verkeersveiliger maken voor fietsers en voetgangers (als belangrijke schoolroute van en naar de Wetterse centrumscholen) en het verbeteren van de staat en leesbaarheid van het wegdek. De meerderheid in de gemeenteraad keurde de opstart voor de aanbesteding van de werken goed. De uitvoering van de werken kan vanaf het najaar van 2023.

Op onderstaande kaart vind je een overzicht van deze geplande maatregelen. Door op de oranje elementen te klikken krijg je meer info.
(lees verder onder de kaart)

Onze partij vindt het belangrijk dat deze maatregelen effectief zichtbaar zijn in het straatbeeld, alvorens een nieuw circulatieplan kan ingevoerd worden. Cd&v Wetteren is er van overtuigd dat deze ingrepen zondermeer een grote meerwaarde vormen voor de verkeersveiligheid, vlotte doorstroming en leefbaarheid aan de as Scheldedreef-Scheldekaai-Aard en de centrumstraten in het algemeen.

Daarnaast wordt er aan de Aard ingezet op ontharding. De grote versleten betonplaten worden uitgebroken en maken o.a. plaats voor parkeerplaatsen in waterdoorlatende grasbetontegels. Er wordt ook een Wadi voorzien. Dit is een ondiepe waterinfiltratiezone waar bij regenwater zachtjes in de bodem kan trekken. Het is de bedoeling om op die manier de riolering, die tijdens hevige stortbuien het water onvoldoende blijkt af te voeren, toch voor een deel te ontlasten.